ÁSZF

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jogi nyilatkozatot!

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2022. január 01-től

I. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.hotelketkorona.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap/weboldal) elérhető szolgáltatások megrendeléséhez az igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó/Vásárló/Megrendelő) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A honlapon történő rendelés/foglalás kereteit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Felhasználó a honlap használatához a szolgáltatás megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. A szolgáltató

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szárszó Kft. (székhely: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18., cégjegyzékszám: 14-09-301528 adószám: 11233699-2-14; a továbbiakban: „Szárszó Kft.”) tulajdonában és üzemeltetésében álló szálloda szolgáltatásaira terjed ki.

Név: Szárszó Kft.Két Korona Konferencia és Wellness HotelSzékhely: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18.,Képviselő neve: Bódi Zoltán ügyvezetőCégjegyzékszám: 14-09-301528 Adószám: 11233699-2-14Bejegyző Bíróság: Kaposvári Törvényszék CégbíróságaSzámlavezető pénzintézet: Oberbank AG Magyarországi FióktelepeSzámlaszám HUF: 18400010-10000513-10174359Számlaszám EUR: HU97 1840 0010 1000 0513 1017 4438SWIFT kód: OBKLHUHBTelefonszám: +36 (84) 363-115E-mail cím: info@hotelketkorona.hu

III. A honlapon (weboldalon) jelölt tevékenység

A honlapon feltüntetett szolgáltatások értékesítése távollévők között kötött szerződéssel történik, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatásokra a felek egyidejű fizikai jelenlétük nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, internetes hozzáférést alkalmaznak. A honlapon a Felhasználó a fő- és almenüpontok segítségével böngészhet.

A honlap a Szolgáltató részéről a szálloda szolgáltatásainak bemutatását, kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés lehetőségét, foglalást, valamint hírlevél feliratkozásra szolgál.

A honlapon történő foglalás regisztrációhoz nem kötött, azonban a foglalás során szükséges megadni a Felhasználó személyes adatait.

IV. Felhasználási feltételek

1. Felelősség

A Weboldalon való megrendelés/foglalás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A honlapunk biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhető tartalmat (például: üzenetküldés) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató mindezen tekintetben kizárólag felületet, on-line megjelenési lehetőséget biztosít.

2. Szerzői jogok

A honlap egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá tartoznak. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni. Tilos engedély nélkül bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A korlátozás nem terjed ki azon tartalmakra, amelynek nyomtathatóságát a Szolgáltató megfelelő formátum (pdf) biztosításával lehetővé teszi.

3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar, angol és német nyelven van lehetőség. A weboldalon történő megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és vállalkozás között jön léte, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre. A fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartama, valamint a szerződés időtartama a szerződés a jogviszony lezárásával – szerződésszerű teljesítés vagy jogorvoslat lezárulta - esik egybe. A fogyasztó kifejezett nyilatkozatának elmulasztása esetén nem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának - hallgatólagos – elfogadását. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A kezelt adatok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §. (7) pontja szerint törlésre kerülnek.

4. Adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés/Foglalás véglegesítése előtt bármikor lehetőség van. Amennyiben a megrendelés elküldése után szükséges az adatok módosítása, úgy az az reserve@hotelpalota.hu címre küldött e-mail útján lehetséges a visszaigazolás megérkezésétől számított 24 órán beül.

V. A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó információk

1) A szálloda adatai:

Két Korona Konferencia és Wellness Hotel – 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18.

2) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (posta, e-mail, a szálloda weboldalán keresztül stb.) kell megküldeni. A szálloda elérhetőségei a Szárszó Kft., valamint a Két Korona Konferencia és Wellness Hotel kiadványaiban, a szálloda saját prospektusain, a www.hotelketkorona.hu címen megtalálható online portálon (a továbbiakban: „Honlap”). A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, felnőttekkel érkező gyermekek számát és életkorát valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. Amennyiben az adott szállodában különböző típusú szobák, illetve több épület is létezik, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda mely épületére, milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.

A szálloda minden megrendelést írásban igazol vissza (e-mail).

A szállodai szobák minden esetben a „Két Korona Konferencia és Wellness Hotel” csomagajánlataiban feltüntetett szolgáltatásokkal rendelhetők meg.

Az online foglalás menete: A www.hotelketkorona.hu oldalon keresztül online foglalásra nyílik lehetőség. Első lépésben az oldalon megjelenő naptárban ki kell jelölni a tartózkodás időpontját, majd a felnőtt vendégek és gyermekek számának, életkorának megadásával a rendszer kilistázza a megjelölt időszakban elérhető szobatípusokat és az időszakra vonatkozó szállás ajánlatokat. A megfelelő szobatípus és opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások kiválasztása után a személyes adatok megadásával (név, cím, e-mail cím, telefonszám) és az Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával véglegesítésre kerülnek a foglalás részletei. A foglalásról a rendszer egyidejűleg visszaigazolást küld a megadott e-mail címre a foglalási kód megadásával.

A lefoglalt szoba rendelkezésre állását a Szárszó Kft. 18.00 óráig történő érkezés esetén garantálja. 18.00 utáni érkezés esetén a szoba rendelkezésre állását a Szárszó Kft. abban az esetben garantálja, amennyiben a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítékaképpen a terheléshez szükséges bankkártya adatokat a szerződő partner rendelkezésre bocsátja.

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Honlapon. A mindenkor érvényes „közvetített szolgáltatások” lista publikálása kizárólag a fenti Internet címen történik.

c) az ajánlatok érvényessége:

Az akciós vagy kedvezményes ajánlatok - a Napi szobaárak kivételével - csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőzően 15 nappal van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 100%-a. Csoportos megrendelés esetén egyedi megállapodásban kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

e) a szállodába történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.

3) Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető előreutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával– a hatályos jogszabályoknak megfelelően – Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A Szárszó Kft.(szálloda) fenntartja a jogot, hogy a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a Vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a Vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, online fizetés, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénzhelyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány, vezetőiengedély vagy útlevél) bemutatását. A szolgáltatás igénybevételére az azonosítási kötelezettség teljesítését követően van mód. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén - amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét, vagy a visszaigazolásban szereplő előleget (50%) a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.
Online fizetés esetén a megrendelés/foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a szálloda visszaigazolta.

Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron

Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

4) Áraink

A Szárszó Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a foglalás időpontjára érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Szárszó Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Szárszó Kft. által fenntartott Honlapon, a www.hotelketkorona.hu oldalon. Online foglalás esetén az aktuális foglalás során érvényes árat az ajánlatkérés során kapott link tartalmazza. Az online foglalás során a Szárszó Kft. dinamikus árképzést alkalmaz.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 58. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) Egyedi szolgáltatások

a) gyermekkedvezmények:

A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek.

b) félpanziós ellátás:

Az érkezés napi vacsorától a távozásnapi vacsoráig vehető igénybe. A félpanziós ellátás reggelit és vacsorát tartalmaz. Az ettől eltérő ajánlatok pl. teljes panziós ellátás külön a csomagtartalmaknál kerül feltüntetésre.

c) programok:

A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Szárszó Kft. egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie. A programok a szálloda kiadványaiban, a Honlapon, kerülnek feltüntetésre.

Felhívjuk Vendégeink szíves figyelmét, hogy a szálloda parkolója nem őrzött parkoló.

VI. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

A Szálloda szolgáltatásainak lényeges tulajdonságai a honlapon találhatóak meg az ÁSZF V.2. pontja szerint.

A vállalkozás nevét és további adatait az ÁSZF II. pontja tartalmazza.

A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét az ÁSZF V. 4. pontja szerint a honlap és az ÁSZF tartalmazza.
A Szolgáltató határozatlan időre szóló szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A szerződés megkötéséhez használt eszköz internet,-mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a más speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Megrendelő egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

A teljesítés feltételeit az ÁSZF III-V. pontja tartalmazza.
A fogyasztót megillető elállási (Ászf. VII.) és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat, valamint a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztót terhelő esetleges költségeket az ÁSZF V. 2. d) és VII.2. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató minden munkanapon 9 órától 17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet az ÁSZF II. pontjában meghatározott telefonszámon és e-mail címen.
A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
A Fogyasztó és Szolgáltató között határozott idejű szerződés jön létre, amely a mindkét fél részről történő teljesítéssel zárul. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.
A Felhasználó nem kér letétet és egyéb pénzügyi biztosítékot.
Digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: A webáruházat üzemeltető szerveren Eladó a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte. A Fogyasztó adatainak védelme érdekében Eladó a védelmi intézkedéseket periodikusan felülvizsgálja.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: Az üzemeltetett szoftver kompatibilis minden szabványos asztali böngészővel.
A panaszkezelési mód és a vitarendezési mechanizmus szabályait és a békéltető testületre vonatkozó tájékoztatást a jelen ÁSZF. VIII. pontja tartalmazza.
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a foglalással értintett időszak kezdő napja az elállásra nyitva álló 14 napos határidő leteltét megelőző időpontra esik, úgy a Szolgáltató abban az esetben vállalja a szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Fogyasztó kifejezett nyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a Szolgáltató a teljesítést az elállásra nyitva álló határidő leteltét megelőzően kezdje meg.

VII. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan az elállásra vonatkozó szabályok: szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

1. Elállási jog gyakorlásának menete

A VI. fejezetben foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).A Fogyasztó az általa lefoglalt időpontban kezdődő szolgáltatás igénybevételétől a foglalást követő 14 napon belül elállhat vagy módosíthatja azt indokolás nélkül. A fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével és megküldésével is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF II. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF mellékletében szereplő „elállási nyilatkozat“ mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a lefoglalt szolgáltatást a foglalás időpontját követő 14 napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a foglalás időpontját követő 14 napon belül elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a postai feladás idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Az elállást tartalmazó értesítés a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött levelet nem áll módjában átvenni. Az elállást tartalmazó nyilatkozat elküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által lefoglalt és kifizetett szolgáltatás költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Nem gyakorolhatja a Fogyasztó elállási jogát

3. Szavatosság, jótállás, termékfelelősség

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érintett szolgáltatásnak nem tárgya ingó dolog értékesítése, így az érintett szolgáltatás keretében jótállás iránti igény nem érvényesíthető.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érintett szolgáltatásnak nem esik a termékfelelősség hatálya alá, tekintettel arra, hogy annak tárgya szolgáltatás nyújtása, így az érintett szolgáltatás keretében termékszavatosság iránti igény nem gyakorolható.

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a teljesítéstől időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó “választása szerint“ az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy “ végső esetben “ a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Szárszó Kft.Székhely: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18.Képviselő neve: Bódi Zoltán, ügyvezetőTelefonszám: +36 (84) 363-115E-mail cím: info@hotelketkorona.hu

VIII. Szolgáltató elállása

A Szolgáltató a Fogyasztó foglalását követő 48 órában elállhat a szerződéstől és ez esetben köteles erről Fogyasztót írásban tájékoztatni.

Amennyiben a Szolgáltató a Fogyasztó foglalásától az időpontfoglalást követő 48 órában nem állt el, de a helyszínen a Fogyasztó számára a Fogyasztó által a megrendelt időpontban és mennyiségben nem tud szolgáltatást nyújtani, a Fogyasztó számára az alábbi lehetőségeket nyújta:

felajánl más szolgáltatásokat a lefoglalt szolgáltatással azonos értékbenfelajánl más időpontot, amikor a megrendelt szolgáltatást igénybe vehetika megrendelt szolgáltatás árát a szolgáltatás helyszínén kifizeti, vagy visszautalja 5 munkanapon belül.

IX. Reklamáció, panaszügyintézés

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, illetve az ügyeletes vezetőnél írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

A Vendég a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Szárszó Kft.Székhely: 8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18.Képviselő neve: Bódi Zoltán, ügyvezetőTelefonszám: +36 (84) 363-115E-mail cím: info@hotelketkorona.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz- vesz fel. A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát - a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Fogyasztónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről.
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: területi nfh.hu/teruleti.)Békéltető testület eljárásának kezdeményezéseA vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Somogy MegyeiBékéltető Testület, 7400 Kaposvár, Anna u. 6.Bírósági eljárás kezdeményezése.

X. Kereskedelmi gyakorlat

Szolgáltató a 2008. évi. XLVII. törvénynek megfelelő kereskedelmi gyakorlatot folytat, amelynek alkalmazása során ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el. Külön Magatartási kódexszel a szolgáltató nem rendelkezik.

XI. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a jelen ÁSZF mellékletét képezi és itt érhető el.

XII. Technikai korlátok

A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

XIII. Kártérítés

A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Amennyiben a Vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

XIV. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a jelen ÁSZF mellékletét épezi.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Balatonszárszó, 2022. január 01.